80. rocznica pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS, zdjęcie 1 (4)
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

10 lutego 2020 roku w murach Uniwersytetu Pedagogicznego odbyła się uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb ZSRS.

Wśród gości honorowych uroczystości znaleźli się Sybiracy z Krakowa, Katowic, Częstochowy, Wrocławia, Bystrzycy Kłodzkiej i innych miast Polski. W uroczystości wzięli udział: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik; przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Jan Duda; Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej dr Anna Okońska-Walkowicz; Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie dr hab. Filip Musiał; a także rektorzy krakowskich uczelni: Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Kazimierz Karolczak; Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK; Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady; Prorektor ds. Studenckich Akademii Ignatianum w Krakowie dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK.

80. rocznica pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS, zdjęcie 2 (4)
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

80. rocznica pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS, zdjęcie 3 (4)
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie wystawy „Sybir – utrwalone w kadrze, zapamiętane w obrazach. 80-ta rocznica masowych wywózek Polaków”. Bohaterkami ekspozycji są Irena Pisek i Janina Wagner Rachel – dwie krakowianki, jedna z urodzenia, a druga z wyboru, ich rodziny, a także znajomi z tułaczej gehenny. Szczególną cechą tej wystawy jest to, że w wypadku wspomnianych pań, ich zsyłka na Sybir została udokumentowana w zapisie wizualnym. Jest to o tyle niezwykłe, że setki tysięcy obywateli polskich wywiezionych przymusowo w głąb ZSRS w czasach represji stalinowskich, nie posiada żadnych fotografii, bądź innych wizualnych przedstawień ukazujących ich los podczas zesłania. Wystawę tę należy więc traktować szczególnie unikatowo. Ekspozycja prezentowana będzie w gmachu głównym Uniwersytetu Pedagogicznego do końca lutego 2020 roku.

80. rocznica pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS, zdjęcie 4 (4)
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Podczas spotkania zostały także zaprezentowane najnowsze publikacje dotyczące tematyki sybirackiej, w tym książka autorstwa Huberta Chudzio i Mariusza Solarza „Zmarli Polacy w drodze do Ojczyzny. Polskie cmentarze w Afryce Wschodniej i Południowej 1942–1952”. Publikacja jest zwieńczeniem 10. lat pracy związanej z opieką nad polskimi nekropoliami na Czarnym Lądzie.

Uroczystości uświetnił koncert wokalno-instrumentalny uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I Stopnia im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach oraz studentów i doktorantów Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie „Listy z Kołymy…”

Organizatorami wydarzenia byli Krakowski Oddział Związku Sybiraków, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP.

Galeria zdjęć