Jacek Gatlik „Studentem Grudnia”, zdjęcie 1 (2)

„Studentem grudnia” został Jacek Gatlik – student trzeciego roku fizyki. Od początku studiów uczestniczy w badaniach naukowych prowadzonych w Laboratorium Spektroskopii Mössbauerowskiej kierowanym przez dr. hab. inż. Artura Błachowskiego, prof. UP. Dzięki prowadzonej pracy naukowej miał okazję wielokrotnie reprezentować Laboratorium oraz Uczelnię na ogólnopolskich konferencjach naukowych, przedstawiając wyniki badań w formie referatów i posterów. Poza działalnością naukową Jacek Gatlik angażuje się aktywnie w życie Instytutu Fizyki oraz Uczelni. W latach 2017–2019 był prezesem Studenckiego Koła Naukowego Pozyton, w ramach którego prowadził pokazy w czasie Nocy Naukowców, Festiwalu Nauki oraz Dnia Otwartego Uniwersytetu Pedagogicznego. Ponadto prowadził pokazy doświadczeń oraz wykłady w ramach Środowiskowej Pracowni Fizyki i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętach.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą zastosowań spektroskopii jądrowej (w szczególności spektroskopii Mössbauera) w badaniach materiałów geologicznych oraz nadprzewodników. Wolny czas poświęca turystyce górskiej i wspinaczce.

 

Wybrane osiągnięcia

 • Artykuł: K. Bąk, M. Bąk, J. Gatlik, A. Błachowski, Oscillating redox conditions in the Middle-Late Jurassic Alpine Tethys: Insights from selected geochemical indices and 57Fe Mössbauer spectroscopy, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 537, 109440 (2020)
 • Wystąpienie posterowe, wyróżnione pierwszą nagrodą: K. Komędera, J. Gatlik, A. Błachowski, J. Żukrowski, D. Rybicki, M. Babij, Z. Bukowski, Why is Eu(Fe1−xNix)2As2 not a superconductor? – 57Fe and 151Eu Mössbauer study, XIX Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa, Bronisławów (2019)
 • Współautorstwo w wystąpieniu ustnym: K. Komędera, J. Gatlik, A. Błachowski, J. Żukrowski, T. J. Sato, M. Babij, Z. Bukowski, Interplay of magnetism, nematicity and superconductivity in ‘122’ iron-pnictides studied by Mössbauer spectroscopy, XIX Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa, Bronisławów (2019)
 • Współautorstwo w wystąpieniu posterowym: K. Komędera, J. Gatlik, A. Błachowski, J. Żukrowski, Z. Bukowski, Mössbauer study of YFe2Ge2, XIX Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa, Bronisławów (2019)
 • Wystąpienie ustne: J. Gatlik, K. Komędera, A. Błachowski, M. Rakociński, Spektroskopia Mössbauera 57Fe w analizie paleośrodowiskowych warunków redox dewońskiego kryzysu Hangenberg, VIII Ogólnopolska Konferencja dla Młodych Naukowców Pomiędzy Naukami, Chorzów (2019)
 • Wystąpienie ustne: J. Gatlik, K. Komędera, A. Błachowski, M. Rakociński, Spektroskopia Mössbauera 57Fe w analizie paleośrodowiskowych warunków redox dewońskiego kryzysu Hangenberg, 45. Zjazd Fizyków Polskich, Kraków (2019)
 • Współautorstwo w wystąpieniu ustnym: A. Błachowski, K. Komędera, J. Gatlik, J. Żukrowski, Z. Bukowski, Magnetyzm i nadprzewodnictwo w związkach na bazie EuFe2As2 – badania metodą spektroskopii Mössbauera, 45. Zjazd Fizyków Polskich, Kraków (2019)
 • Wystąpienie ustne: J. Gatlik, A. Błachowski, K. Komędera, M. Bąk, K. Bąk, Spektroskopia mössbauerowska 57Fe w badaniach skał osadowych, VII Ogólnopolska Konferencja dla Młodych Naukowców Pomiędzy Naukami, Chorzów (2018)
 • Wystąpienie ustne: J. Gatlik, A. Błachowski, K. Komędera, M. Bąk, K. Bąk, 57Fe Mössbauer spectroscopy of Jurassic silica-carbonate sedimentary rocks, XII Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej OSSM-2018, Goniądz (2018)
 • Wystąpienie posterowe: J. Gatlik, A. Błachowski, K. Komędera, M. Bąk, K. Bąk, Spektroskopia mössbauerowska 57Fe w badaniach skał osadowych, Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS7, Góra Św. Anny (2018)
 • Współautorstwo w wystąpieniu ustnym: J. Gatlik, A. Błachowski, K. Komędera, M. Bąk, K. Bąk, Analiza jurajskich skał krzemionkowo-węglanowych jednostki kriżniańskiej w Tatrach metodą spektroskopii mössbauerowskiej 57Fe, Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS7, Góra Św. Anny (2018)

Jacek Gatlik „Studentem Grudnia”, zdjęcie 2 (2)

Przypominamy, że zgłoszenia do konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” przyjmowane są do 20. dnia każdego miesiąca. Zdobywcy tytułu Studenta Miesiąca, zgodnie z regulaminem, otrzymają nagrodę 500 złotych (brutto), natomiast zdobywca tytułu Studenta Roku otrzyma nagrodę 1500 złotych (brutto).

Student, który zgłosił swoją kandydaturę do konkursu, lecz nie otrzymał tytułu Studenta Miesiąca przyznawanego przez komisję, może ponownie zgłosić swoją kandydaturę do konkursu w następnym miesiącu (nie musi wówczas ponownie składać formularza z zaświadczeniami, wystarczy, że złoży pisemne oświadczenie, iż chce, aby wzięto pod uwagę jego kandydaturę w następnym miesiącu).