Odkryj z nami Kazimierz

Ostatnie 30 lat to okres ogromnych zmian na Kazimierzu. Ta kiedyś zniszczona i zapomniana dzielnica obecnie jest miejsce ogromnej aktywności turystycznej i rozrywkowej, miejscem gdzie już niewiele osób pamięta o jej historii i tożsamości, a wizualne dziedzictwo kulturowe dzielnicy zanika.

Fundacja Wydziału Sztuki zrealizowała w 2019 roku zadanie polegające na stworzeniu i nieodpłatnym udostępnieniu dwujęzycznej strony internetowej. Portal Cyfrowy Kazimierz powstał w oparciu o archiwa wizualne oraz dokumentację fotograficzną pochodzącą z zasobów muzeów, archiwów i zbiorów prywatnych.

Celem projektu było zbadanie, zrozumienie i zarchiwizowanie materialnego dziedzictwa dzielnicy Kazimierz w Krakowie, a szczególnie jej aspektu wizualnego, a także uchwycenie i zachowanie zanikającego na skutek przemian dawnego, tradycyjnego wizualnego dziedzictwa kulturowego w kontekście współczesności (ostatnie trzydzieści lat).

Cyfrowy Kazimierz umożliwia gromadzenie i udostępnianie dokumentacji oraz informacji dotyczących rożnych przejawów (wizualnego) dziedzictwa kulturowego. Jest miejscem wymiany informacji pomiędzy instytucjami naukowo-badawczymi z różnych krajów.

Projekt powstał w wyniku kooperacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z Uniwersytetem Jagiellońskim, Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli, Muzeum Krakowa, Stowarzyszeniem Festiwal Kultury Żydowskiej.

Zespół: dr hab. Adam Panasiewicz, prof. UP; dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP; mgr Katarzyna Cichecka; dr Karolina Kolenda; mgr Andrzej Najder (Uniwersytet Pedagogiczny); mgr Katarzyna Wydra (Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej); dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ; dr Piotr Trzepacz; dr Jarosław Działek (Uniwersytet Jagielloński).

Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.