Podczas konferencji Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego (Polish American Historical Association, PAHA), która odbyła się w dniach 3–5 stycznia 2020 roku, dr Piotr Puchalski otrzymał Nagrodę dla Młodego Naukowca (Young Scholar Award) za obiecujący kierunek badań naukowych. Zaprezentował również prelekcję „Poland’s Colonial Aspirations as a Diplomatic Instrument, 1932–1939”, w której opowiedział o wykorzystywaniu aspiracji kolonialnych przez aparat dyplomatyczny Józefa Becka w polityce zagranicznej, między innymi o stosowaniu ich, aby nie dopuścić do francusko-brytyjskiego appeasementu kosztem Polski.

Wykładowca z Instytutu Historii i Archiwistyki UP prowadzi badania nad rolą, którą w dyplomacji, gospodarce i polityce wewnętrznej, a także emigracyjnej II Rzeczypospolitej odgrywały aspiracje kolonialne. Obecnie przygotowuje publikację na podstawie swojego doktoratu, w której głównym założeniem jest ukazanie roli nowopowstałego w 1918 roku państwa polskiego w międzywojennym ładzie światowym opartym na kolonializmie w starym i nowym wydaniu (system mandatowy). Zaprezentuje w niej polskie projekty kolonialne i emigracyjne, kładąc nacisk na ich wpływ nie tylko na politykę krajową (uprzemysłowienie, obecność Żydów), ale także politykę międzynarodową (niepodległość Liberii i Etiopii, poszukiwania ujść dla emigracji żydowskiej przez różne państwa i organizacje). Celem pracy naukowej jest uświadomienie czytelnika, jak ważnym dla zrozumienia wybuchu II wojny światowej jest przedstawienie kwestii kolonialnej (np. jej wpływ na politykę appeasementu), a także, jak w tę zależność wpisywała się Polska, a szerzej – Europa Środkowo-Wschodnia.

Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne jest zwolnioną od podatku interdyscyplinarną organizacją non-profit zajmującą się badaniem historii i kultury polsko-amerykańskiej. Założona w 1942 roku jako część Polskiego Instytutu Sztuki i Nauki w Ameryce, PAHA stała się autonomicznym towarzystwem naukowym w 1948 roku. Stowarzyszona z American Historical Association, PAHA promuje badania i publikację materiałów naukowych poświęconych historii i kulturze polsko-amerykańskiej jako część większej polskiej diaspory. PAHA publikuje czasopismo naukowe „Polish American Studies” oraz rozpowszechnia informacje o swojej działalności za pośrednictwem biuletynu, bloga PAHA News i grupy na Facebooku. Członkostwo jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych polską historią i kulturą w Ameryce Północnej oraz studiami imigracyjnymi.

Więcej informacji o naukowcu