Trwa rekrutacja śródroczna

W rekrutacji śródrocznej prowadzimy nabór na kierunki: edukacja techniczno-informatyczna (studia stacjonarne II stopnia), edukacja techniczno-informatyczna (studia niestacjonarne II stopnia), gospodarka przestrzenna (studia stacjonarne II stopnia).

Rejestracja elektroniczna potrwa do 16 lutego 2020 roku. Rekrutacja odbywa się poprzez system elektroniczny.

Zasady rekrutacji, harmonogram, miejsca i daty składania dokumentów znajdują się na stronie poświęconej rekrutacji.

Zapraszamy.