Do grona laureatów konkursu MINIATURA 3 Narodowego Centrum Nauki dołączyła dr Elżbieta Rożej-Pabijan

Miło nam poinformować, że do grona laureatów konkursu MINIATURA 3 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki dołączyła dr Elżbieta Rożej-Pabijan. Projekty zostały zakwalifikowane do finansowania z listy numer 3.

kierownik projektu: dr Elżbieta Rożej-Pabijan
tytuł projektu: „Wpływ inwazji niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera) na transmisję pasożyta Nosema bombi u trzmieli”
rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
przyznane środki: 49 896 złotych

Kilka słów o projekcie: Globalna utrata różnorodności gatunkowej i liczebności owadów zapylających to aktualny problem gospodarczy i środowiskowy. Degradacja siedlisk, inwazje biologiczne i intensyfikacja rolnictwa to najważniejsze przyczyny utraty dzikich zapylaczy. Niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera Royle, to dorastająca do 2 m roślina uznana za inwazyjny gatunek obcy, który wypiera rodzime gatunki roślin oraz konkuruje o owady zapylające – głównie trzmiele. Ponieważ płaty niecierpka gruczołowatego kwitną długo w sezonie – wpływają na częstość odwiedzania kwiatów i mogą być ważnym pośrednikiem w przekazywaniu chorób przenoszonych drogą pokarmową. Nosemoza jest chorobą wywoływaną przez mikrosporidium Nosema bombi (Fantham i Porter 1914) – obligatoryjnego wewnątrzkomórkowego pasożyta trzmieli. N. bombi wytwarza spory cienkościenne, które infekują komórki gospodarza oraz grubościenne (przetrwalne), które wydostają się do środowiska i drogą pokarmową mogą zainfekować kolejnego gospodarza . Infekcja N. bombi zwiększa śmiertelność trzmieli i może doprowadzić do zaburzeń cyklu życiowego . Jak dotychczas nie wiadomo, czy inwazyjne rośliny mogą brać udział w przenoszeniu pasożytów u owadów zapylających. Celem projektu jest ustalenie czy występują różnice w częstości zarażenia trzmieli pasożytem N. bombi na dwóch typach powierzchni: z inwazją niecierpka oraz kontrolnych – bez inwazji oraz jaki jest skład gatunkowy i liczebność zapylaczy na tych dwóch typach powierzchni.