Miło nam poinformować, że naukowcy z Instytutu Matematyki UP znaleźli się w elitarnym gronie 211 osób z całej Polski, które otrzymały wsparcie finansowe od MNiSW. W tym roku do konkursu wpłynęło ok. 1,5 tysiąca wniosków. Startowali naukowcy ze wielu dyscyplin. W przypadku matematyki przyznano tylko cztery stypendia, spośród których dwa trafiły do pracowników UP.

Laureaci to osoby, które dysponują imponującym dorobkiem naukowym, prowadzą obecnie innowacyjne badania, ich praca ma zasięg międzynarodowy i posiadają status młodego naukowca (są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie mają stopnia doktora lub posiadają stopień doktora, ale od jego uzyskania nie minęło 7 lat). 

Lista stypendystów

Serdecznie gratulujemy.