Trwa rekrutacja do projektu PROM

Program umożliwia doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza Unii Europejskiej, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Projekt skierowany jest do doktorantów i kadry akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego oraz analogicznej grupy z podmiotów zagranicznych.

Działania zaplanowane w projekcie:

  1. Aktywny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych
  2. Udział w szkołach letnich lub zimowych dla doktorantów
  3. Pozyskiwanie materiałów do pracy badawczej

Projekt potrwa do 30 września 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”

Trwa rekrutacja do programu PROM (logotypy)