W osiemdziesiątą rocznicę „Sonderaktion Krakau” – akcji nazistowskiego okupanta wymierzonej przeciw profesorom krakowskich uczelni – delegacje krakowskich szkół wyższych spotkały się na Cmentarzu Rakowickim, aby na mogiłach osób zasłużonych dla nauki zapalić znicze i złożyć kwiaty.

Akademicki Dzień Pamięci

Uniwersytet Pedagogiczny reprezentowali: profesor Kazimierz Karolczak, Rektor UP, profesor Katarzyna Potyrała, Prorektor ds. Studenckich, Barbara Zębalska z Instytutu Biologii, Dorota Rojek-Koryzna, Rzeczniczka UP oraz Kamila Kowalczyk i Zofia Mroczkowska, studentki UP. Wspomniano m.in. sylwetki profesorów Mariana Tyrowicza, Adama Przybosia i Tadeusza Słowikowskiego. Nad ich grobami odmówiono modlitwę, złożono kwiaty i zapalono znicze.

Spotkanie przy grobach profesorów rozpoczęło Akademicki Dzień Pamięci, będący okazją do przypomnienia tragicznej w skutkach akcji nazistowskiej „Sonderaktion Krakau”. 6 listopada 1939 roku 183 profesorów i wykładowców krakowskich uczelni zostało zaproszonych do Collegium Novum. Wykład Bruno Müllera był jedynie pretekstem do zgromadzenia w jednym miejscu licznego grona polskiej inteligencji. Przybyłych na spotkanie aresztowano i wywieziono do obozów koncentracyjnych w Sachsenhausen i Dachau.

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto