Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa nowym partnerem Uniwersytetu Pedagogicznego

28 października 2019 roku Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie profesor Kazimierz Karolczak podpisał porozumienie o współpracy z Polskim Towarzystwem Karla Jaspersa reprezentowanym przez Prezes Zarządu profesor Czesławę Piecuch.

Strony zadeklarowały, że w podejmowanych wspólnie działaniach będą kierować się zasadami wolności nauczania i badań naukowych, jedności nauki, dydaktyki i wychowania oraz, opartej na rzetelnej wiedzy, swobody dyskusji akademickiej, a także wzajemnej równości i poszanowania swojego dorobku.

Współpraca polegać będzie między innymi na realizacji wspólnych projektów na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym o charakterze edukacyjnym, dydaktycznym, popularnonaukowym, badawczym, informacyjnym i kulturalnym dotyczących myśli i filozofii Karla Jaspersa.