17 października 2019 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym odbyła się konferencja „Ignacy Matuszewski – przemilczany, zapomniany, na nowo odkrywany…”. 

Gości zgromadzonych w budynku głównym UP powitał prof. Mariusz Wołos, Prorektor ds. Nauki. W przemówieniu inaugurującym wydarzenie profesor podkreślił, że idea tej konferencji pojawiła się prawie dwa lata temu podczas kwerendy prowadzonej w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Prorektor zaznaczył również, że celem spotkania jest zachęcenie historyków do przygotowania solidnej, wyczerpującej publikacji naukowej traktującej o tym wybitnym polityku, dyplomacie i publicyście. 

Ignacy Matuszewski (1891–1946) został przedstawiony wielowymiarowo, przez pryzmat swoich dokonań, zainteresowań, relacji zawodowych i prywatnych. Spotkanie podzielono na trzy bloki, a po każdym z nich przewidziano czas na dyskusję. Prelekcje wygłosili m.in. naukowcy z Uniwersytetów: Warszawskiego, Wrocławskiego, Jagiellońskiego, Pedagogicznego, a także z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Łącznie zaprezentowano aż piętnaście wystąpień w ciągu jednego dnia. 

W wydarzeniu wzięli udział naukowcy, studenci i młodzież licealna. Organizatorami konferencji byli: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Uniwersytet Jagielloński i Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego. 

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto