Rok akademicki 2019/2020 został otwarty
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

14 października 2019 roku Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uroczyście zainaugurował siedemdziesiąty czwarty rok akademicki. Główne uroczystości tradycyjnie poprzedziła msza święta w Kościele Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.

Na inaugurację przybyli między innymi Wicepremier Jarosław Gowin, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, parlamentarzyści oraz przedstawiciele korpusu konsularnego, świata nauki, kultury, służb mundurowych, studentów.

Rok akademicki 2019/2020 został otwarty
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Do auli przybyli Rektorzy i Prorektorzy krakowskich uczelni oraz członkowie Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych. Nie zabrakło także absolwentów i emerytowanych pracowników Uczelni. Na uroczystości pojawili się również Dyrektorzy Szkół Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Na pięćdziesięciu sześciu kierunkach pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia rozpoczęło naukę ponad sześć tysięcy osób, a o indeks ubiegało się dziewiętnaście tysięcy kandydatów. Uruchomiliśmy nowe kierunki studiów: politykę społeczną, kognitywistykę, bezpieczeństwo zdrowotne, zarządzanie w służbach społecznych.

„Te dane cieszą i utwierdzają w przekonaniu, że nasze kierunki studiów są dostosowane do oczekiwań społecznych i zainteresowań młodych ludzi, którzy teraz bardzo świadomie i pragmatycznie podchodzą do wyboru kierunku” – powiedział podczas uroczystości Jego Magnificencja profesor Kazimierz Karolczak.

Nowo przyjętym studentom Rektor pogratulował dobrego wyboru „Życzę Wam, aby studia stały się najwspanialszym okresem Waszego życia, który zawsze wspominać będziecie z nostalgią. Życzę niezłomności i wytrwałości w realizowaniu założonych celów. Studentom starszych lat życzę sukcesów w nauce, osiągania jak najlepszych wyników, by zdobyta w Uniwersytecie Pedagogicznym wiedza procentowała w przyszłym życiu zawodowym. Droga młodzieży, starożytny grecki poeta Menander powiedział, że «wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić». Chciałbym, abyście pamiętali o tych słowach. Życzę Wszystkim, aby rok akademicki 2019/2020 był pomyślny w pracy i życiu osobistym. Otwieram siedemdziesiąty czwarty rok akademicki 2019/2020. Oby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie! Quod felix, faustum fortunatumque sit!” – ogłosił Magnificencja.

Najważniejszy punkt uroczystości – immatrykulację studentów – przeprowadzili Jego Magnificencja wraz z Prorektorem ds. Kształcenia profesorem Bogusławem Skowronkiem. Nowi studenci złożyli rotę ślubowania, a także otrzymali symboliczne indeksy oraz okolicznościowe upominki.

Rok akademicki 2019/2020 został otwarty
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Rok akademicki 2019/2020 został otwarty
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Rok akademicki 2019/2020 został otwarty
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Podczas uroczystości wręczono Medale Złote za Długoletnią służbę, które otrzymali:

 • prof. dr hab. Jadwiga Cieszyńska-Rożek
 • mgr Elżbieta Mach
 • dr hab. Marcin Pawłowski, prof. UP

 

Medale Srebrne za Długoletnią służbę otrzymali:

 • dr hab. Danuta Łazarska, prof. UP
 • dr Iwona Steczko

 

Medale Brązowe za Długoletnią służbę otrzymali:

 • mgr Kamil Panaś
 • dr Tomasz Wardzała

 

Medalami Komisji Edukacji Narodowej wyróżnieni zostali:

 • dr Anna Delekta
 • dr Piotr Dolnicki
 • dr hab. Hoa Kim Ngan Nhu-Tarnawska, prof. UP
 • dr Joanna Szczawińska
 • dr inż. Witold Warcholik
 • dr Anna Zadęcka-Cekiera
 • dr Joanna Żądło-Treder

 

Sukcesy naukowe uniwersytetu za ubiegły rok akademicki podsumował Prorektor ds. Rozwoju profesor Robert Stawarz. Listy gratulacyjne z rąk Rektora odebrali liderzy rankingu aktywności naukowej:

 • dr hab. Rafał Solewski, prof. UP
 • dr Jacek Złoczowski
 • prof. dr hab. Paweł Próchniak
 • dr hab. Patrycja Włodek
 • dr hab. Łukasz Sroka, prof. UP
 • dr Bartosz Ogórek
 • dr hab. Andrzej Baran, prof. UP
 • dr Kamila Komędera
 • dr Grzegorz Stachowski
 • dr hab. Joanna Zawiejska
 • dr Daniel Okupny
 • prof. dr hab. Olga Wasiuta
 • dr Remigiusz Kasprzycki
 • dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, prof. UP
 • dr inż. Łukasz Tomczyk

 a
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Ważnym akcentem dzisiejszego święta było oficjalne nadanie tytułu „Studenta Roku 2018/2019” Krystianowi Dziewanowskiemu, zwycięzcy szóstej edycji konkursu „Student Roku”. Laureat, absolwent grafiki projektowej i multimediów, otrzymał dyplom gratulacyjny oraz czek na kwotę 1500 złotych. Nagrodę w konkursie „Student z pasją”, dyplom gratulacyjny oraz czek na kwotę 1500 złotych, z rąk Jego Magnificencji odebrała Klaudia Jagoda.

Rok akademicki 2019/2020 został otwarty
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

W swoim wystąpieniu profesor Kazimierz Karolczak zaznaczył pozycję Uniwersytetu Pedagogicznego w gronie dwudziestu uczelni wyższych, które spełniają kryteria uczelni badawczej: „To zasługa całej naszej społeczności akademickiej, za co serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom i nauczycielom akademickim. To dzięki wspólnemu wysiłkowi i zaangażowaniu naukowo-badawczemu osiągnęliśmy ten sukces. Cieszy aktywność i rozwój młodych naukowców, pozwala to pozytywnie patrzeć w przyszłość”.

Rok akademicki 2019/2020 został otwarty
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Rektor podjął także temat nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przedstawił nową strukturę uczelni i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wdrożenia zmian. Słowa szczególnych podziękowań przekazał Rektor Kazimierz Karolczak Dziekanom i Prodziekanom siedmiu Wydziałów, funkcjonujących do 30 września 2019 roku, za trzyletnią współpracę i zrozumienie konieczności przebudowy ustroju uczelni po wprowadzeniu nowej ustawy.

Przyjęty gromkimi brawami, multimedialny wykład inauguracyjny Odzyskiwanie dzieciństwa. Od syberyjskiej traumy do afrykańskiej idylli wygłosił profesor Hubert Chudzio.

Uroczystość inauguracyjną, zgodnie z tradycją, zakończył hymn akademicki Gaudeamus igitur w wykonaniu Chóru Mieszanego Educatus.

Galeria zdjęć
Relacja z Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 w serwisie internetowym Polskiej Agencji Prasowej