7 października 2019 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Słuchaczy powitała Prorektor ds. Studentów prof. Katarzyna Potyrała oraz Dziekan UTW dr Agnieszka Domagała-Kręcioch. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Rady Programowej UTW – prof. Danuta Wolska oraz dr Anna Delekta. Nowo przyjęci studenci otrzymali indeksy, a następnie złożyli uroczyste ślubowanie. Pierwszy, w tym roku akademickim, wykład prof. dr. hab. Andrzeja Piaseckiego pt. „Wiek burzy i spokoju. Najważniejsze zmiany polityczne. Polska 1928–2018”, wywołał ożywioną dyskusję, zapowiadając tym samym dla słuchaczy UTW czas owocnych debat i inspirujących polemik.

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto