W dniu 9 października 2019 roku Prorektor ds. Rozwoju prof. Robert Stawarz i Prezydent EAEC prof. Gregory Makrides podpisali umowę o przystąpieniu Uniwersytetu Pedagogicznego do sieci European Association of Erasmus Coordinators.

Europejskie Stowarzyszenie Koordynatorów ERASMUS to sieć członkowska, która między innymi wspiera procesy podnoszenia standardów edukacji na terenie Unii Europejskiej i poza nią. Organizacja skutecznie współpracuje jako partner i pomaga zdobywaniu finansowania projektów ze środków europejskich. Dzięki wsparciu European Association of Erasmus Coordinators w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego realizowane są obecnie dwa granty dotyczące edukacji i zastosowania innowacji w edukacji: INNOMATH i STEAME. Dzięki podpisaniu umowy o współpracy uda się otrzymać oficjalne wsparcie w pozyskiwaniu kolejnych środków na badania naukowe. 

To istotny krok w kierunku umiędzynarodowienia prowadzonych badań i procesu kształcenia w skali Uczelni, zgodny z projektem złożonym w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto