Wizyta przedstawicieli szkół wyższych Niemiec w Uniwersytecie Pedagogicznym

Dzięki prowadzonej przez pracowników Instytutu Historii i Archiwistyki współpracy z Pädagogische Hochschule Heidelberg 3 października 2019 roku gościliśmy na naszym Uniwersytecie delegację przedstawicieli szkół wyższych niemieckiego landu Badenia-Wirtembergia. Głównym celem wizyty było rozpoznania kierunków ewentualnej współpracy naukowo-dydaktycznej z pracownikami naszej Uczelni. Wśród zaproszonych gości, oprócz pracowników naukowych PH Heidelberg, znaleźli się również przedstawiciele czterech innych szkół wyższych Badenii-Wirtembergii: PH Karlsruhe, PH Ludwigsburg, PH Schwäbisch Gmünd, PH Weingarten.

Tematem przewodnim spotkania prowadzonego przez Prorektor ds. Studenckich profesor Katarzynę Potyrałę była „Heterogeniczność i uczestnictwo jako podstawa demokracji (główny cel edukacji podstawowej)”. W rozmowach uczestniczyli Dziekani, Przewodniczący Rad Dyscyplin oraz przedstawiciele poszczególnych instytutów (Instytutu Biologii, Instytutu Filozofii i Socjologii, Instytutu Geografii, Instytutu Historii i Archiwistyki, Instytutu Neofilologii, Instytutu Nauk o Wychowaniu, Instytutu Pedagogiki Specjalnej).

Rozmowy dotyczące między innymi kwestii wielojęzyczności, demokracji, integracyjnego zadania nauczania w kontekście budowania demokracji, edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, globalnego uczenia się, edukacji cyfrowej oraz tworzenia wartości w edukacji dały początek, mamy nadzieję, długotrwałej i owocnej, wielopłaszczyznowej współpracy.

4 października2019 roku natomiast, dzięki uprzejmości Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki dr Agnieszki Chłosty-Sikorskiej, delegacja niemiecka miała możliwość odwiedzenia Szkoły Podstawowej nr 12.