7 października 2019 roku rozpoczną się zapisy na wykłady ogólnouczelniane

Informujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.

Lista proponowanych wykładów wraz z kartami kursów dostępna jest już w Wirtualnej Uczelni. Zapisów należy dokonywać między 7 a 12 października 2019 roku. W przypadku niewypełnienia limitów grup zostanie zorganizowana druga tura wyboru w terminie 15–20 października 2019 roku.

Dokonując zapisów, należy wskazać kursy o łącznej liczbie punktów ECTS równej 2 czyli dwa wykłady w języku polskim (wykład liczący 15 godzin za 1 ECTS) lub jeden wykład w języku obcym (wykład liczący 15 godzin za 2 ECTS). Prosimy dokonywać przemyślanych zapisów na wykłady, gdyż nie będzie możliwości przeniesienia.

Wykłady ogólnouczelniane rozpoczną się 5 listopada 2019 roku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Nauczania i Współpracy z Oświatą (telefon 12 662 60 91).

 

Studia stacjonarne

Wykaz kursów w formie wykładów ogólnouczelnianych w semestrze zimowym 2019/2020


Studia niestacjonarne

Wykaz kursów w formie wykładów ogólnouczelnianych w semestrze zimowym 2019/2020