W dniu 25 września 2019 roku gościliśmy na Wydziale Pedagogicznym studentów pracy socjalnej z Baden-Wüerttemberg Cooperative State University (DBHW) w Heidenheim (Niemcy). Podczas spotkania dr Katarzyna Jagielska, Wydziałowy Koordynator ds. Umiędzynarodowienia Badań i Procesu Kształcenia, opowiedziała o strukturze jednostki, a także o możliwościach współpracy i podejmowania studiów w ramach programu ERASMUS+ w Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego. Zaprezentowane zostały również podstawowe treści dotyczące programów studiów i możliwości podjęcia kształcenia na kierunkach praca socjalna oraz pedagogika społeczno-opiekuńcza. Informacje o możliwości studiowania w DBHW oraz o programach studiów dualnych przedstawił Rektor Uniwersytetu Prof. Dr.-Ing. Dr. Rainer Przywara.

W drugiej części spotkania dr Anna Mróz oraz mgr Paulina Koperna z Instytutu Nauk o Wychowaniu przeprowadziły warsztaty Team Building and Shaping Communications skills dla studentów pracy socjalnej DBHW.

Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Biurem Mediów oraz Biurem Współpracy Międzynarodowej UP.