Trzecia polsko-ukraińska Międzynarodowa Szkoła Letnia

Trzecia polsko-ukraińska Międzynarodowa Szkoła Letnia to wykłady, wspólne projekty, praca w międzynarodowych grupach, obcowanie z ukraińską kulturą i dobra zabawa.

Studenci z Polski razem ze swoimi rówieśnikami z Ukrainy otrzymali szansę nie tylko na pogłębienie wiedzy związanej z tematem letniej szkoły, którą była decentralizacja, ale również mogli poznać ukraińską strukturę administracyjną.

„Szkoła Letnia dała nam możliwość konfrontacji dwóch światów, tego po reformach administracyjnych, i tego w czasie zmian. Mogliśmy dyskutować i wymieniać się poglądami, ale przede wszystkim miło spędzać czas, zawrzeć przyjaźnie, które mają szansę przetrwać lata” – tak o wrażeniach z wyjazdu opowiada Klaudia, studentka bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Pedagogicznym.

„Międzynarodowa Szkoła Letnia pozwala spojrzeć na Ukrainę w całkowicie innej optyce niż jest to przedstawiane w naszych lokalnych społecznościach” – dodaje Maciej, student prawa Uniwersytetu Pedagogicznego.

Podobnego zdania jest także Maciej, student bezpieczeństwa wewnętrznego oraz prawa: „Szkoła letnia dała nam możliwość poznania Ukrainy takiej, jaką jest oraz przyjrzenia się jak postępuje reforma decentralizacji. Zawarliśmy nowe i umocniliśmy stare przyjaźnie z ukraińskimi studentami”.

Trzecia polsko-ukraińska Międzynarodowa Szkoła Letnia

Organizatorami Międzynarodowej Szkoły Letniej po raz kolejny były Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej „SIMO”. W tym roku całość kosztów organizacyjnych została pokryta ze środków projektowych polsko-ukraińskiej rady wymiany młodzieży – Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy. Jak co roku, partnerami projektu były zaprzyjaźnione z naszą uczelnią Uniwersytet im. Mykoły Gogola w Nieżynie oraz Kijowski Uniwersytet im. Borysa Hrinczenki.