Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego wręczył nominacje nowym Dziekanom Wydziałów, Przewodniczącym Rad Dyscyplin oraz Pełnomocnikom Rektora ds. Dyscyplin, a także Dyrektorom Instytutów i ich Zastępcom. Stanowiska zostały utworzone zgodnie z nową strukturą organizacyjną uczelni, która zacznie obowiązywać od pierwszego października.

„Mam nadzieję, że rok akademicki 2019/2020 rozpocznie się pomyślnie i szybko przyzwyczaimy się do nowych obowiązków. Liczę na dobrą współpracę” podkreślił prof. Karolczak, gratulując powołanym na stanowiska.

W spotkaniu wzięli również udział dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP, Prorektor ds. Studenckich; dr hab. Robert Stawarz, prof. UP, Prorektor ds. Rozwoju i mgr Małgorzata Grzelewska, Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego.

 

Lista Dziekanów Wydziałów, Przewodniczących Rad Dyscyplin i Pełnomocników Rektora ds. Dyscyplin

Lista Dyrektorów Instytutów i innych jednostek