Stypendium Rektora

Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. O Stypendium Rektora może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem, albo finalistą olimpiady stopnia centralnego, albo medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.

W roku akademickim 2018/2019 Stypendium Rektora dla najlepszych studentów pierwszego stopnia wynosiło 1050 złotych miesięcznie.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą składać wnioski o Stypendium Rektora na rok akademicki 2019/2020 w terminie od 2 września do 10 października 2019 roku, w tym w soboty: 14, 21 i 28 września 2019 roku. Wnioski będą przyjmowane w Biurze Spraw Studenckich (pokój 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) w godzinach od 9.00 do 14.00.

Szczegółowe informacje