Po raz ostatni w tym roku akademickim wyłoniliśmy laureata konkursu „Student Miesiąca”, którym w czerwcu został Adam Matecki, student czwartego roku prawa. Jako reprezentant Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii na arenie międzynarodowej w marcu 2019 r.  Adam otrzymał nagrodę drugiego stopnia na międzynarodowej konferencji naukowej „V International student summit” na Dnietropietrowskim Państwowym Uniwersytecie Spraw Wewnętrznych w Dnietropietrowsku na Ukrainie. Jego zainteresowania naukowe to prawo karne oraz prawo Unii Europejskiej. Wszystkie jego osiągnięcia wynikają z pasji, którą darzy prawo jako dziedzinę nauki i chęci zdobywania wiedzy, w jej jak najszerszym znaczeniu. Wolny czas poświęca grom planszowym oraz komputerowym, gra na instrumencie oraz zagłębia się w kulturę popularną.

Adam Matecki „Studentem Czerwca”

Adam Matecki „Studentem Czerwca”

 

Wybrane osiągnięcia

  • laureat nagrody drugiego stopnia na międzynarodowej konferencji naukowej „V International student summit” w Dnietropietrowskim Państwowym Uniwersytecie Spraw Wewnętrznych w Dnietropietrowsku na Ukrainie (marzec 2019 r.)
  • wygłoszenie dwóch referatów podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Debiut naukowy – Zrównoważony rozwój” w Politechnice Śląskiej w Zabrzu o tytułach: „Badanie ankietowe dotyczące świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie zrównoważonego rozwoju – wybrane aspekty” oraz „Ocena prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego w zakresie zrównoważonego rozwoju – wybrane aspekty” (maj 2019 r.)
  • publikacja w czasopiśmie naukowym Politechniki Śląskiej „Etyka Biznesu i Zrównoważony rozwój”, nr 3/2018, ISSN 2451-456X
  • publikacja w monografii „Zrównoważony Rozwój – sustainable development – Debiut naukowy 2018 – t. 10”
  • wygłoszenie referatu „Weganizm – fakty i mity” podczas IX Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Wiosna Promocji Zdrowia” w Wyższej Szkole Promocji Zdrowia w Krakowie ( maj 2018 r.)
  • wygłoszenie referatu w języku angielskim na międzynarodowej konferencji naukowej „Social Enterpreneurship – Innovations – Environment” w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (maj 2018 r.)

Adam Matecki „Studentem Czerwca”

Zapraszamy do śledzenia strony Uniwersytetu Pedagogicznego, ponieważ już w październiku rusza głosowanie online, w którym to studenci naszej Uczelni będą mogli oddać swoje głosy na wybranych kandydatów, z których następnie zostanie wyłoniony Student Roku.