28 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się prezentacja projektów akademickich pod nazwą „Forteczny Akademicki Park Pamięci. Opracowanie koncepcji funkcjonalnej i zagospodarowania terenu zabytkowego fortu dawnej Twierdzy Kraków adaptowanego dla potrzeb centrum badawczego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie”.

Wprowadzenia merytorycznego dokonał dr inż. arch. Krzysztof Wielgus prelekcją „Twierdza Kraków jako problem konserwatorski i zagadnienie dydaktyczne”. W ramach prezentacji pokazano prace autorstwa: Mylandy Truong (Holandia, Hogeschool van Amsterdam), Karoliny Kołodziejczyk, Aleksandry Paszkowskiej, Dominiki Tyrlik, Gabrieli Misiak i Moniki Prokopiuk, na tle innych prac, dotyczących zabytków i terenów dawnej Twierdzy Kraków. Wszystkie powstały w ramach przedmiotu projektowanie zintegrowane realizowanego na trzecim roku studiów na Politechnice Krakowskiej w bieżącym roku akademickim. Przygotowaniom studentów towarzyszyły cykle zajęć, które prowadzili głównie: dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK i dr inż. arch. Krzysztof Wielgus. Brali w nich udział również inni cenieni eksperci posiadający dorobek z dziedziny architektury i architektury krajobrazu:
• dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wiegus,
• dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec,
• dr inż. arch. Wojciech Rymsza-Mazur,
• mgr inż. arch. krajobr. Karolina Latusek.

Pomocą merytoryczną służyli: dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP, Dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego oraz pracownicy CDZWiP.

Spotkanie ilustrowane było pokazem autorskim filmu Pauliny Ibek pt. „Drugie życie Twierdzy Kraków”.

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto