Podziękowania dla studentów zaangażowanych w promocję Uczelni w roku akademickim 2018/2019
fot. Adrian Bubisz

11 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów studentom, którzy w roku akademickim 2018/2019 współpracowali z Biurem Promocji przy promowaniu naszej Uczelni oraz wzmacnianiu jej wizerunku.

Zebranych powitał Jego Magnificencja prof. Kazimierz Karolczak. Szczególne podziękowania oraz słowa uznania przekazali zebranym Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyna Potyrała oraz Prorektor ds. Rozwoju prof. Robert Stawarz. Tegoroczne działania promujące Uniwersytet podsumowała kierownik Biura Promocji Kamila Bielecka, dziękując studentom za ich pracę i zaangażowanie.

Podziękowania dla studentów zaangażowanych w promocję Uczelni w roku akademickim 2018/2019
fot. Adrian Bubisz

Podziękowania dla studentów zaangażowanych w promocję Uczelni w roku akademickim 2018/2019
fot. Adrian Bubisz

Współpraca studentów z Biurem Promocji obejmuje m.in. reprezentowanie Uczelni na targach edukacyjnych, prezentacje oferty edukacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych, udział w Dniu Otwartym oraz wiele imprez o charakterze informacyjnym, naukowym i kulturalnym skierowanych do licealistów, młodzieży gimnazjalnej i dzieci.

Wszystkim studentom zaangażowanym w działalność promocyjną w mijającym roku akademickim serdecznie dziękujemy.

Galeria zdjęć