UP czlonkiem Deterrence and Assurance Academic Alliance

Miło nam poinformować, że Uniwersytet Pedagogiczny został członkiem Deterrence and Assurance Academic Alliance. Jest to związek uczelni, organizacji, ośrodków badawczych i struktur wojskowych powołany przez Dowództwo Strategiczne Stanów Zjednoczonych (USSTRATCOM). Koordynatorami ze strony naszego Uniwersytetu są dr Rafał Kopeć i dr Przemysław Mazur z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie. Jesteśmy pierwszą polską uczelnią w tej organizacji i jedyną ogólnoakademicką z kontynentalnej części Europy (pozostali członkowie Deterrence and Assurance Academic Alliance).

USSTRATCOM – Amerykańskie Dowództwo Strategiczne, (ang. United States Strategic Command) jest jednym z dziesięciu dowództw odpowiedzialnych za operacje wojskowe. Dowództwo zastąpiło w 1992 r. Strategic Air Command. Główna siedziba mieści się w bazie lotniczej Offutt, niedaleko Omaha w stanie Nebraska.

Do głównych zadań Dowództwa należy:

  • odstraszanie strategiczne, mające na celu zniechęcanie do agresji przeciwników;
  • planowanie odstraszania strategicznego;
  • demonstrowanie siły oraz przygotowywanie gotowości bojowej do natychmiastowej reakcji w razie eskalacji konfliktu;
  • pozyskiwanie informacji na temat globalnych zagrożeń oraz przekazywanie ich najwyższym organom;
  • opracowywanie nowych technik, koncepcji oraz procedur, by skuteczniej walczyć z konfliktem asymetrycznym;
  • Dowództwo Strategiczne wykonuje także m.in. operacje w cyberprzestrzeni (walka z wojną informacyjną) oraz operacje w przestrzeni kosmicznej.

Dowódca USSTRATCOM zarządza środowiskiem operacyjnym obejmującym obszary fizyczne (przestrzeni powietrznej, lądowej, morskiej i kosmicznej), a także przestrzeń wirtualną (cyberprzestrzeń).

Do zadań Deterrence and Assurance Academic Alliance należy rozwijanie społeczności akademickiej, zainteresowanej badaniami i analizą odstraszania militarnego, oraz związanych z nimi strategicznymi problemami bezpieczeństwa narodowego w szybko zmieniającym się, środowisku globalnym.

Za główne cele DAAA stawia sobie:

  • zaawansowane badania z zakresu odstraszania militarnego wykraczające poza narrację z czasów zimnej wojny;
  • animowanie rygorystycznych badań akademickich w zakresie odstraszania militarnego i innych koncepcji myśli strategicznej;
  • promowanie współpracy między akademickimi i wojskowymi członkami DAAA;
  • zachęcanie i wspieranie rozwoju specjalistów z zakresu bezpieczeństwa dla pozyskania ich do przyszłych badań, analiz i procesów decyzyjnych.

Szczegółowy zakres tematów badawczych DAAA