Akademia Młodego Dziennikarza

18–19 czerwca 2019 r. Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego gościła młodych Polaków z litewskich gimnazjów i liceów, stypendystów Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich, przygotowanych przez pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego. W ramach projektu „Akademia Młodego Dziennikarza” młodzież miała możliwość zapoznawania się z pracą współczesnych dziennikarzy oraz fotoreporterów. Program zajęć dydaktycznych obejmował zagadnienia z zakresu gatunków dziennikarskich, fotografii prasowej, redakcji i korekty tekstu, analizy i sporządzania notatek prasowych oraz projektowania własnego czasopisma.

Uczestnikom oraz zaangażowanym w wydarzenia pracownikom (dr. Marcinowi Kani, dr Elżbiecie Twardy, Piotrowi Milcowi, Kamili Bieleckiej i Ewie Piotrowskiej) wręczono zaświadczenia i podziękowania. 

Akademia Młodego Dziennikarza

Udział w zajęciach zachęcił młodzież do opracowania koncepcji nowoczesnego czasopisma, którego efekty zaprezentują nam w przyszłym roku. W projekcie uczestniczyło 46 słuchaczy.