Uniwersytet Pedagogiczny na Krwioobiegu Terytorialsa

8 czerwca 2019 r. na stadionie Wojskowego Klubu Sportowego „Wawel” odbył się Krwioobieg Terytorialsa, zorganizowany przez 11. Małopolską Brygadę Obrony Terytorialnej. Partnerem akcji był Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Tego dnia każdy mógł oddać krew w autobusie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Dla odwiedzających zostały przygotowane strefy wojskowe, policyjne, straży pożarnej, straży miejskiej, żandarmerii i krakowskich uczelni. Muzeum Armii Krajowej prezentowało oryginały i repliki broni i umundurowania z II wojny światowej, a Zakłady Mechaniczne w Tarnowie – najnowsze polskie karabiny snajperskie, maszynowe, moździerze i granatniki.

Wydarzeniu towarzyszyła promocja oferty edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego. Studenci Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie przeprowadzili cieszące się dużym zainteresowaniem warsztaty z pierwszej pomocy i ratownictwa oraz zaprezentowali obsługę karabinka AK-47. Ponadto studentki z Niezależnego Zrzeszenia Studentów zorganizowały cieszące się wielka popularnością pokazy zumby.

Uniwersytet Pedagogiczny na Krwioobiegu Terytorialsa

Uniwersytet Pedagogiczny na Krwioobiegu Terytorialsa

Z pewnością współpraca między naszą uczelnią a 11. Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej będzie kontynuowana przy kolejnych inicjatywach.

fot. 11. MBOT, M. Bubak, D. Mucha