Centrum Doskonalenia Kompetencji prowadzi rekrutację na szkolenia dla kadry administracyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego. Zapraszamy do skorzystania z szerokiego wachlarza tematów związanych z rozwojem kompetencji miękkich (pracy w grupie, efektywnej komunikacji, zarządzania sobą w czasie etc.), jak również szkoleń narzędziowych (Excel, programy graficzne).

Dzięki środkom unijnym pozyskanym przez Biuro Rozwoju, od marca realizowane były szkolenia dla kadry dydaktycznej. Z kolei kadra zarządzająca, podczas zajęć stacjonarnych prowadzonych w budynku uczelni przy ulicy Jęczmiennej i Centrum Akademickim „Krakowiak”, doskonaliła się w zakresie zarządzania przez cele, budżetowania czy też oceny pracowniczej. Kierownicy poszczególnych jednostek uczestniczyli również w zakończonych właśnie szkoleniach wyjazdowych.