Nowy numer „PAUzy Akademickiej”

Ukazał się kolejny numer „PAUzy Akademickiej”, Tygodnika Polskiej Akademii Umiejętności i środowiska akademickiego, prezentujący felietony, komentarze i opinie środowiska naukowego. Bieżący numer „PAUzy” poświęcony został w całości zwycięstwu w wyborach 4 czerwca 1989 r., które zapoczątkowało przemiany ustrojowe, przynosząc nam w rezultacie wolność i niepodległość. 

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru czasopisma.