Panel dyskusyjny „Kobiety w polityce społecznej” i otwarcie wystawy „Podwójnie wolne. Prawa polityczne kobiet 1918”
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

9 maja 2019 r. w starej auli Wydziału Pedagogicznego przy ul. Ingardena 4 odbył się panel dyskusyjny „Kobiety w polityce społecznej”. Panel został zorganizowany przez Katedrę Etyki Pracy Socjalnej i Polityki Społecznej Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej Regionalny Oddział w Krakowie oraz Instytut Pileckiego.

W panelu wzięli udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr hab. Magdalena Gawin, prof. IH PAN; dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJP II; adiunkt w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego dr Dominika Sozańska. Moderatorem była dr Agnieszka Konik z Instytutu Pileckiego.

Dyskusja dotyczyła obecności kobiet w polityce społecznej. Występują tu w podwójnej roli – klientek i beneficjentek oraz organizatorek i kreatorek konkretnych rozwiązań społecznych. Punktem wyjścia była refleksja dotycząca przyznania praw wyborczych kobietom w roku 1918. Ponadto poruszane były problemy bezdomności kobiet, świadczeń rodzinnych, czy obecności kobiet na rynku pracy.

Panel dyskusyjny „Kobiety w polityce społecznej” i otwarcie wystawy „Podwójnie wolne. Prawa polityczne kobiet 1918”
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Po panelu, w Parku im dr. Henryka Jordana została otwarta wystawa plenerowa „Podwójnie wolne. Prawa polityczne kobiet 1918”. Głos zabrali dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego dr hab. Ireneusz M. Świtała, prof. UP; dyrektor Instytutu Pileckiego dr Wojciech Kozłowski oraz Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak. Obecny był także prezes Towarzystwa Parku imienia dr. Henryka Jordana Kazimierz Cholewa.

Galeria zdjęć