Na Uniwersytecie Pedagogicznym na dwudniowym spotkaniu naukowym omawiano między innymi sytuację jednostek uniwersyteckich w kontekście najnowszych zmian na polskich uczelniach. Gości powitała prof. dr hab. Bożena Popiołek, Dziekan Wydziału Humanistycznego, z kolei prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego podczas wykładu inauguracyjnego przedstawił zebranym zmiany jakie przeszła uczelnia w ciągu ostatnich trzech lat. W kontekście reformy wdrażanej na polskich uniwersytetach zebrani wysłuchali wystąpienia dr. hab. Sebastiana Skuzy, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prelekcję Historia jako dyscyplina w świetle „Konstytucji dla Nauki” wygłosił prof. dr hab. Mariusz Wołos, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Pedagogicznego.

W Zjeździe Dziekanów Wydziałów Historycznych i Dyrektorów Instytutów Historii wzięli także udział przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, Prezes, oraz Wiceprezesi: prof. dr hab. Andrzej Chwalba i dr hab. Andrzej Korytko, jak również Rady Narodowego Centrum Nauki prof. dr hab. Krystyna Bartol, Przewodnicząca Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, która przedstawiła zebranym nowe zasady finansowania doktorantów w ramach grantów NCN.

Fot. Tadeusz Sawka