Spotkanie grupy roboczej międzynarodowego projektu naukowego dComFra – Digital Competence Framework for Ukrainian Teachers and other Citizens

15–19 maja 2019 r. w Instytucie Informatyki odbyło się spotkanie grupy roboczej międzynarodowego projektu naukowego dComFra – Digital Competence Framework for Ukrainian Teachers and other Citizens. W spotkaniu wzięli udział naukowcy z sześciu krajów, reprezentujący piętnaście ośrodków naukowych oraz rządowych.

Celem projektu jest dostosowanie do europejskiego standardu ram kompetencji cyfrowych dla obywateli i nauczycieli z Ukrainy, utworzenie Ukraińskiej Narodowej Koalicji Cyfrowej UNDC, reforma kształcenia informatycznego nauczycieli oraz dostarczenie dobrych praktyk w zakresie kształcenia umiejętności cyfrowych.

Spotkanie grupy roboczej międzynarodowego projektu naukowego dComFra – Digital Competence Framework for Ukrainian Teachers and other Citizens

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie pełni rolę mentora w zakresie polityki kształcenia, formowania nowych planów dydaktycznych dla kształcenia nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych. Dzięki swojemu doświadczeniu stanowimy wsparcie dla wschodniego partnera w kwestii dzielenia się dobrymi praktykami dydaktycznymi, metodami aktywizowana nauczycieli do efektywnego korzystania z technologii informacyjnych, wykorzystywania nowatorskich rozwiązań, podnoszenia efektywności kształcenia przez wykorzystanie nowych technologii.

Projekt jest finansowany w ramach programu Erasmus+.