Erasmus+ praktyki. Rekrutacja rok akademicki 2019/2020

Program Erasmus+ to program edukacyjny Unii Europejskiej realizowany w latach 2014–2020. W jego ramach studenci mogą ubiegać się o wyjazdy na praktyki w krajach uczestniczących w programie.

Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłosiło właśnie rekrutację na wyjazd w celu odbycia praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 20 maja do 7 czerwca 2019 r. Wyjazdy można realizować począwszy od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2020 r.

W celu wzięcia udziału w rekrutacji należy:

  • wypełnić ankietę online
  • do dnia 7 czerwca 2019 r. dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej (pokój 174) wypełniony kwestionariusz osobowy.

Szczegóły na stronie internetowej Biura Współpracy Międzynarodowej.