Wstępna koncepcja rozwoju i modernizacji centralnego kampusu Uniwersytetu Pedagogicznego

Uniwersytet Pedagogiczny będzie rozwijać swoją infrastrukturę. Jednym z największych wyzwań jest rozbudowa głównej siedziby uczelni przy ulicy Podchorążych 2, która powstała w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Najważniejsze założenia to przebudowa istniejącego budynku i powstanie nowych obiektów: biblioteki, audytorium mogącego pomieścić 600 osób i parkingu wielopoziomowego. Powstanie również strefa wnętrz nowoczesnych technologii i innowacji oraz nowe przestrzenie rekreacyjne. Teren i wszystkie obiekty będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koncepcja przestrzennej modernizacji zakłada także utworzenie przyjaznych przestrzeni zielonych.

Walorem tego rozwiązania jest możliwość podzielenia prac na etapy i prowadzenia rozbudowy podczas funkcjonowania uczelni. W tym roku rozpoczną się prace związane z procesem projektowym. Od rozwiązań koncepcyjnych poprzez program funkcjonalno-użytkowy, będący podstawą do stworzenia projektu budowlanego i wykonawczego. Proces będzie długotrwały, ale przyniesie niezbędną poprawę warunków infrastrukturalnych, służących zarówno studentom, jak i pracownikom.

Wstępna koncepcja rozwoju i modernizacji centralnego kampusu Uniwersytetu Pedagogicznego

Wstępna koncepcja rozwoju i modernizacji centralnego kampusu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej Kraków, ul. Podchorążych 2 została opracowana przez Agencję Projektową Architektury „Ekspo” s.c. w Krakowie.