XII Krakowskie Dni Integracji i III Seminarium z cyklu „Wsparcie studenta w kryzysie psychicznym – umacnianie”
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

9 kwietnia 2019 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie rozpoczęły się XII Krakowskie Dni Integracji organizowane przez środowisko krakowskich uczelni wyższych. Uroczystość odbyła się w Auli Głównej Uniwersytetu. Wydarzenie zostało uroczyście otwarte przez Jego Magnificencję prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka.

Kluczowym momentem oficjalnej części Krakowskich Dni Integracji było podpisanie Porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Kraków, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, a krakowskimi Uczelniami Wyższymi. Strony wyraziły podjęcie współpracy w zakresie:

  • na rzecz osób niepełnosprawnych studiujących na krakowskich uczelniach;
  • realizacji wspólnych projektów dotyczących funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami;
  • podejmowania działań mających na celu aktywizację osób z niepełnosprawnościami i działań zmierzających do poprawy jakości życia;
  • pomocy w nawiązywaniu współpracy ze szkołami średnimi, celem informowania uczniów z niepełnosprawnością o wsparciu edukacyjnym, oferowanym przez poszczególne Uczelnie, prowadzenia akcji bądź zajęć wyrównawczych dla uczniów z niepełnosprawnością.

Następnie przedstawiciele Uczelni wraz z Pełnomocnikami Rektorów ds. Osób Niepełnosprawnych wręczyli wewnętrzne nagrody Integralia osobom działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Pedagogicznego wyróżniło za swoją działalność dr Daniela Fishera, a także dr Martę Karamańską, z Instytutu Historii i Archiwistyki.

XII Krakowskie Dni Integracji i III Seminarium z cyklu „Wsparcie studenta w kryzysie psychicznym – umacnianie”
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Po zakończeniu części oficjalnej, uczestnicy mogli wziąć udział w III Seminarium „Wsparcie studenta w kryzysie psychicznym – umocnienie”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się dr hab. profesor Uniwersytetu SWPS Agata Chudzicka-Czupała, dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz, które poruszyły temat stygmatyzacji, kosztów psychologicznych i dobrostanu osób po kryzysie psychicznym; dr Ewa Rudzka-Jasińska, która przedstawiła własną perspektywę dotyczącą umacniania osób w kryzysie psychicznym.

Panelistami seminarium były osoby reprezentujące różne instytucje ukierunkowane na udzielanie pomocy i wsparcia osobom doświadczającym kryzysu: Mariusz Panek (Fundacja LEONARDO), Aleksandra Orzechowska (College Empowerment), Barbara Bartkiewicz (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), Krzysztof Malec (Ośrodek Interwencji Kryzysowej), Beata Syzduł (Ośrodek Inspiracji SKRZYDŁA) oraz Klaudia Bułka (Asystent Zdrowienia).

Gościem specjalnym seminarium był dr nauk medycznych Daniel Fisher, wyjątkowa postać w amerykańskiej psychiatrii, biochemik, lekarz psychiatra, konsultant w gabinecie prezydenta George W. Busha, były pacjent z diagnozą schizofrenii, założyciel National Empowerment Center w USA. Prelekcja oraz warsztaty dr. Daniela Fishera dotyczyły unaocznienia obecnym sposobów umacniania osoby w kryzysie, podczas procesu zdrowienia. Ukazały, że powrót do wcześniej pełnionych ról społecznych, jest jak najbardziej możliwy.

XII Krakowskie Dni Integracji i III Seminarium z cyklu „Wsparcie studenta w kryzysie psychicznym – umacnianie”
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Seminarium cieszyło się sporym zainteresowaniem zarówno wśród pracowników akademickich, studentów, osób z orzeczeniem niepełnosprawności, specjalistów w dziedzinie psychiatrii i psychologii, a także osób dotkniętych kryzysem psychicznym oraz ich rodzin.

Galeria zdjęć