Konkurs na najlepiej prowadzoną stronę koła naukowego na portalu społecznościowym Facebook rozstrzygnięty

8 kwietnia 2019 r. dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP wręczyła dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w „Konkursie o nagrodę Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na najlepiej prowadzoną stronę koła naukowego na portalu społecznościowym Facebook”. Pierwsze miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł, z przeznaczeniem na działalność statutową koła, zdobyło Studenckie Koło Naukowe Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii „Follow UP”.

Jury, pod przewodnictwem Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyny Potyrały, prof. UP w składzie:

  • Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych dr hab. Małgorzata Kłyś, prof. UP
  • Kierownik Biura Spraw Studenckich mgr Łukasz Bandoła
  • Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów inż. Kamil Firmanty

oceniało profile pod względem zawartości merytorycznej, sposobu komunikowania i dokumentowania osiągnięć oraz ich atrakcyjności dla potencjalnych członków koła. Ostatecznie, po dyskusji i tajnym głosowaniu, za najlepiej prowadzoną stronę koła na portalu społecznościowym Facebook uznana została strona Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii „Follow UP”. Koło „Follow UP” docenione zostało przede wszystkim za regularne prezentowanie wydarzeń oraz za duży walor naukowy – posty potwierdzają, że przynależność do koła pozwala rozwijać się jego członkom pod względem naukowym, a samo koło wspiera aktywność naukową studentów. Jury dokonywało wyboru spośród trzynastu stron kół, które zostały zgłoszone do konkursu.

Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP pogratulowała zwycięzcom i życzyła dalszych sukcesów Zarządowi Koła, na czele z Przewodniczącą Ewą Bołoz – studentką III roku prawa, opiekunowi koła dr. Wojciechowi Maciejewskiemu oraz Zastępcy Dyrektora Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii dr Małgorzacie Kmak.

Konkurs na najlepiej prowadzoną stronę koła naukowego na portalu społecznościowym Facebook rozstrzygnięty

Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP i Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych dr hab. Małgorzata Kłyś, prof. UP zaznaczyły, że doceniają wielki wkład pracy ze strony przedstawicieli wszystkich kół naukowych, które zgłosiły do konkursu swoje strony na Facebooku.

Strona Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii „Follow UP”