Międzynarodowa Olimpiada „Techniczna twórczość uczniów i studentów” za nami

Edukacja techniczna daje przestrzeń dla rozwoju twórczego myślenia nie tylko samych studentów, którzy często przygotowują się do zawodu nauczyciela przedmiotów technicznych, ale również nauczycieli akademickich. Wszelka działalność techniczna, nawet ta najprostsza, wymaga twórczego podejścia od osoby, która się jej podejmuje.

Zasadniczym czasem weryfikacji twórczych zdolności studentów – zdolności, które nabyli i przyswoili podczas studiów w wyższej uczelni – są przygotowania skupiające się wokół tworzenia i wcielania w życie twórczych pomysłów, często nietradycyjnych, unikatowych rozwiązań, których efekty odznaczają się świeżością i oryginalnością, a sama ich realizacja wyróżnia się dużą inwencją pomysłodawców.

Mając na uwadze powyższe kwestie, pedagodzy Katedry oborových didaktík w Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Czeskich Budziejowicach oraz pracownicy Zakładu Dydaktyki Przedmiotów Technicznych i Informatycznych Instytutu Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zorganizowali Międzynarodową Olimpiadę „Techniczna twórczość uczniów i studentów”.

28 marca 2019 r. uczestnicy Olimpiady z Czech, Słowacji oraz Polski prezentowali swoje twórcze koncepcje w kategorii studenckiej, w kategorii szkół średnich oraz w kategorii szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Przybyłych do Krakowa gości i uczestników Olimpiady przywitali Kierownik Katedry Dydaktyk specjalistycznych Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Czeskich Budziejowicach Ing. Daniel Kučerka, PhD. ING.PAED IGIP, EUR ING oraz Kierownik Zakładu Dydaktyki Przedmiotów Technicznych i Informatycznych Instytutu Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego dr hab. Henryk Noga, prof. UP.

Międzynarodowa Olimpiada „Techniczna twórczość uczniów i studentów” za nami

Uczestnicy olimpiady zachwycili swoją dojrzałością i profesjonalizmem, a zaprezentowane propozycje spotkały się z uznaniem gości.