5 marca 2019 roku podczas konferencji naukowej „Edukacyjne drogi i bezdroża” w murach Uniwersytetu Pedagogicznego spotkali się naukowcy reprezentujący ośrodki akademickie z całego kraju, aby rozmawiać o polityce edukacyjnej w okresie gwałtownych zmian społecznych i oświatowych, kształceniu w kontekście społeczeństwa opartego na wiedzy, funkcjonowaniu instytucji oświatowych, socjalizacji i wychowaniu w zmieniającym się społeczeństwie, a także edukacji całożyciowej. 

W czasie spotkania naukowego obchodzono 50-lecie pracy zawodowej profesora Mirosława Szymańskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Konferencji towarzyszyła również wystawa „W dobrym świetle”. Prezentowane prace zostały wykonane przez młode artystki, przebywające pod opieką Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” podczas warsztatów prowadzonych przez: Natalię Knycz i Zuzannę Surmę. 

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto