29 stycznia 2019 r. odbyło się seminarium naukowe „Specyfika tłumaczeń prawniczych z języka angielskiego” przeprowadzone przez dr. Pawła Madeja. To kolejne już wydarzenie zrealizowane w ramach działań funkcjonującej przy Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja.

Seminarium „Specyfika tłumaczeń prawniczych z języka angielskiego”

Prawidłowe tłumaczenie tekstu prawnego lub prawniczego to prawdziwa sztuka i wypadkowa wielu czynników. Konieczna jest wiedza z zakresu prawa. Nie wystarczy znajomość języka docelowego i źródłowego oraz warsztat, czyli umiejętność tłumaczenia w ogóle. Wiele słów i zwrotów wygląda znajomo, ale ich znaczenie może być inne, niż nam się wydaje. Podczas seminarium poznaliśmy wiele różnic, a jego celem było uwrażliwienie na niuanse tłumaczeniowe. Tłumacząc teksty prawne czy prawnicze (ale i z innych obszarów) niezbędne jest stosowanie zasady ograniczonego zaufania do swojej wiedzy i kompetencji, co oznacza konieczność rzetelnego sprawdzania poszczególnych słów i zwrotów. Błąd tłumaczeniowy może całkowicie zmienić znaczenie komunikatu, a to ma już swoje konsekwencje, na przykład w konstruowaniu i wykonywaniu umów, w negocjacjach i ich efektach.

W seminarium uczestniczyli wykładowcy Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii oraz studenci kierunków prawo i administracja.

Patronat honorowy nad działalnością Wszechnicy objęła Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.