Rozpoczął się Plebiscyt „Osobowość Roku 2018”. Organizatorem tegorocznej edycji jest Polska Press sp. z o.o. Plebiscyt organizowany jest lokalnie, przez Oddział w Krakowie pod egidą „Gazety Krakowskiej” oraz „Dziennika Polskiego”. Laureaci plebiscytu w kategoriach: Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Samorządność i społeczność lokalna, Biznes zostaną wyłonieni w drodze głosowania.

Nominacja do tytułu „Osobowość Roku 2018” w kategorii Kultura dla Kingi Łapot-Dzierwy

Z dumą informujemy o uzyskaniu przez prof. Kingę Łapot-Dzierwę nominacji Kapituły Redakcji „Dziennika Polskiego” oraz „Gazety Krakowskiej” do tytułu „Osobowość Roku 2018” w kategorii Kultura. Kapituła zwróciła uwagę na „wkład w życie kulturalne lokalnej społeczności i regionu, a w szczególności całokształt działalności artystycznej oraz promowanie sztuki dziecka w wymiarze lokalnym i międzynarodowym.”