10 stycznia 2019 r. w siedzibie Uniwersytetu odbyło się seminarium „Profesor Antoni Kępiński i jego sztuka poznania człowieka” zorganizowane przez Fundację Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PRO UNIVERSITATIS oraz Fundację ad vocem w Krakowie.

W seminarium wzięli udział: red. Krystyna Rożnowska (autorka książki „Antoni Kępiński. Gra z czasem”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018), dr hab. Hubert Kaszyński (Instytut Socjologii UJ), Anna Grajcarek i Magdalena Oberc (Fundacja ad vocem w Krakowie), dr Ewa Radomska (Fundacja PRO UNIVERSITATIS, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), uczniowie, studenci i wykładowcy.

W listopadzie 2018 r. minęła setna rocznica urodzin profesora Antoniego Kępińskiego (1918–1972), wybitnego krakowskiego lekarza-humanisty, twórcy psychoterapii i psychiatrii aksjologicznej. Z tej okazji w całej Polsce organizowane są konferencje, seminaria, panele naukowe. Myśli zawarte w książkach Kępińskiego (m.in. „Rytm życia”, „Melancholia”, „Lęk”, „Poznanie chorego”), od lat nieustannie wzbudzają zainteresowanie nie tylko psychiatrów i psychologów, ale także artystów, humanistów, antropologów, socjologów i wszystkich ludzi, którym bliskie są zagadnienia poznania i zrozumienia drugiego człowieka.

Podczas seminarium rozmawialiśmy m.in. o tym, jakim człowiekiem był prof. Antoni Kępiński, o jego niezwykłej umiejętności budowania relacji z drugim człowiekiem, wartości spotkania i rozmowy, empatii, uważności, otwartości na człowieka, o aktualności i uniwersalności filozofii prof. Antoniego Kępińskiego. Człowiek miał dla niego wartość bezwzględną.

Seminarium poswiecone pamieci prof Antoniego Kepinskiego
fot. Tadeusz Sawka

Uczestnicy seminarium nie mieli wątpliwości, że we współczesnej, złożonej rzeczywistości, w czasach relatywizmu, zagrożeń cywilizacyjnych, słabnących więzi międzyludzkich – warto sięgać do poglądów i myśli zawartych w książkach profesora.