W tym tygodniu trwa cykl spotkań kierownictwa uczelni z pracownikami dotyczący wprowadzania zmian związanych z reformą uczelni wyższych – Konstytucją dla Nauki.

Prof. Kazimierz Karolczak, Rektor UP, prof. Katarzyna Potyrała, Prorektor ds. Studenckich, prof. Robert Stawarz, Prorektor ds. Rozwoju, prof. Mariusz Wołos, Prorektor ds. Nauki, prof. Bogusław Skowronek, Prorektor ds. Kształcenia i Małgorzata Grzelewska, Kanclerz UP odpowiadają na pytania dotyczące proponowanych zmian w strukturze organizacyjnej uniwersytetu.

Dyskusje poprzedza prezentacja multimedialna przedstawiająca wyniki prac zespołów rektorskich odpowiedzialnych za zmiany w organizacji uczelni. Najważniejsza z nich to powołanie nowych Wydziałów lub Rad Dziedzin, a także Instytutów skupiających kilka dyscyplin naukowych. Oprócz zmian strukturalnych tematy prezentowane przez kadrę zarządzającą dotyczą między innymi: procesów ewaluacji, powołania Rad Dziedzin i Rad Dyscyplin, możliwości tworzenia etatów naukowych i dydaktycznych, publikacji naukowych, systemu motywacyjnego, tworzenia szkół doktorskich, a także utworzenia systemu  obsługi studenta. 

Zachęcamy do śledzenia tematu dotyczącego nowej ustawy Konstytucja dla Nauki.

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto