Konferencja „Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś (język – kultura – media)”, 3-5.12.2018, zorganizowana w Instytucie Filologii Polskiej UP dobiegła końca. Wysłuchano 35 referatów, podejmujących problematykę obecności tradycji antyku i Biblii we współczesnym języku, literaturze, dydaktyce i kulturze.

Trzydniowe obrady zaowocowały inspirującymi dyskusjami, wymianą myśli między badaczami, reprezentującymi czternaście polskich i zagranicznych uczelni wyższych oraz instytucji naukowych. Konferencja przyciągnęła uwagę specjalistów, ale cieszyła się też zainteresowaniem wśród studentów oraz postronnych słuchaczy, zaciekawionych współczesnymi przejawami obecności klasycznego dziedzictwa w języku, mediach i kulturze.

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto