Po raz kolejny rozstrzygnięto flagowe konkursy Narodowego Centrum Nauki OPUS i PRELUDIUM. Na finansowanie projektów badawczych w ramach badań podstawowych naukowcom przekazane zostanie niemal 400 mln zł. Do NCN wpłynęło łącznie 2970 wniosków, spośród których finansowanie otrzymało 618 przedsięwzięć. 

Wśród naukowców, którym przyznane zostało finansowanie znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Pedagogicznego: dr hab. Danuta Piróg, prof UP; mgr Kamila Komędera; mgr Jakub Pieczara.


Projekty zakwalifikowane do finansowania

kierownik projektu: dr hab. Danuta Piróg, prof. UP (Instytut Geografii)
tytuł projektu: Analiza popytu na absolwentów studiów z dziedziny nauk o Ziemi w Polsce i wybranych krajach
konkurs: OPUS 15
przyznane środki: 398 224 zł

kierownik projektu: mgr Kamila Komędera (Instytutu Fizyki)
tytuł projektu: Nematyczność elektronowa w nadprzewodnikach żelazowych badana spektroskopią Moessbauera
konkurs: PRELUDIUM 15
przyznane środki: 204 600 zł

kierownik projektu: mgr Jakub Pieczara (doktorant w Instytucie Historii i Archiwistyki)
tytuł projektu: Ludność miasta Wieliczki w latach 1591–1788. Studium historyczno-demograficzne protoindustrialnego miasta górniczego
konkurs: PRELUDIUM 15
przyznane środki: 96 110 zł