8 października 2018 r. odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Słuchacze zostali powitani w murach UP przez prof. dr. hab. Bogusława Skowronka, Prorektora ds. Kształcenia, dr. hab. Roberta Stawarza, prof. UP, Prorektora ds. Rozwoju, a także członków Rady Programowej UTW.

Jednym z najbardziej uroczystych momentów było złożenie ślubowania i wręczenie indeksów. Pierwsze spotkanie w nowym roku akademickim to także początek zajęć. Uczestnicy wysłuchali wykładu inauguracyjnego „Neurofizjologia uzależnień”, który wygłosił prof. Robert Stawarz.

fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto