Instytut Filologii Polskiej organizuje 24 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 17.00 w auli A1 (nowy budynek Uniwersytetu Pedagogicznego) VIII Ogólnouczelniane Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Patronat honorowy objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Kazimierz Karolczak.

W sprawdzianie z pisowni mogą wziąć udział wyłącznie studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie po uprzednim wpisaniu się na listę (dyktandoup2018@gmail.com). Zapisy będą przyjmowane do 23 maja 2018 r.

Mistrz ortografii Uniwersytetu Pedagogicznego otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 900 zł, I Wicemistrz 600 zł, a II Wicemistrz 500 zł. 

Nagrody ufundowała Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP.

Tekst ogólnouczelnianego dyktanda przygotowuje jak w latach ubiegłych dr Maciej Malinowski z Instytutu Filologii Polskiej, mistrz ortografii polskiej z Katowic (z 1990 r.).

Dodatkowych informacji o VIII Ogólnouczelnianym Dyktandzie można zasięgnąć pod nr. tel. 12 662 61 47.

Regulamin VIII Ogólnouczelnianego Dyktanda