Serdecznie gratulujemy dr. hab. Piotrowi Pokorze otrzymania tegorocznej nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Kazimierza Kuratowskiego dla młodych matematyków (do 30 roku życia) za wybitne osiągnięcia badawcze. Nagroda przyznawana jest raz w roku, z reguły jednej osobie w skali kraju.
Link