W dniu 26 lutego 2018 r. JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Kazimierz Karolczak odebrał z rąk wicepremiera Jarosława Gowina symboliczny czek dla uczelni, które otrzymały dofinansowanie na realizację projektów w ramach konkursu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Wyniki konkursu dla największych polskich uczelni wyższych zostały ogłoszone 4 grudnia 2017 roku, Uniwersytet Pedagogiczny otrzymał dofinansowanie w wysokości 13 301 266,65 zł na realizację projektu pt. „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2022 r.

 fot. Adam Koprowski