Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza studentów do udziału w IV edycji konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku”.

Konkurs skierowany jest do studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, a jego celem jest promowanie studentów naszej Uczelni, których wyróżniają niezwykłe pasje i osiągnięcia. Wyróżnienie ma na celu motywowanie, propagowanie i promowanie kreatywnych i innowacyjnych osób, które podczas studiów podjęły trud rozwijania swoich talentów, zdobywania nowych umiejętności.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 20. dnia każdego miesiąca. Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze Promocji i Karier (ul. Podchorążych 2, pok. 19) lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres bpk@up.krakow.pl (wraz z zeskanowaną stroną dotyczącą składanych oświadczeń).

Co miesiąc – od grudnia 2016 do czerwca 2017 z nadsyłanych zgłoszeń kandydatów komisja wybierze laureata, któremu nada tytuł „Student Miesiąca”. Spośród wszystkich studentów z tytułem „Student Miesiąca” zostanie wyłoniony „Student Roku”.

Zdobywcy tytułu „Student Miesiąca” otrzymają nagrodę 500 zł.
„Student Roku” otrzyma nagrodę 1500 zł.

Wręczenie nagrody dla „Studenta Roku” nastąpi podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018.

loading...

 

Laureaci konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” 2016/2017

Anna Wicher

Anna Wicher
„Studentka Grudnia”

Mateusz Kozłowski

Mateusz Kozłowski
„Student Stycznia”

Katarzyna Zaremba

Katarzyna Zaremba
„Studentka Lutego”

Alina Knycz

Alina Knycz
„Studentka Marca”

Damian Ksiazek

Damian Książek
„Student Kwietnia”

Natalia Przewrocka

Natalia Przewrocka
„Studentka Maja”

Klaudia Kluczkiewicz

Klaudia Kluczkiewicz
„Studentka Czerwca”