W dniach od 5 do 7 grudnia 2016 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym odbyła się konferencja „Dawna i współczesna kultura funeralna”, zorganizowana przez Katedrę Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Instytutu Filologii Polskiej.

Zamierzeniem konferencji było objęcie refleksją wszystkich aspektów, w których problematyka ludzkiego odejścia znajduje swoje odzwierciedlenie i formy wyrazu, w tym zagadnień lingwistycznych, literackich, artystycznych oraz religijnych. Podjęcie tak szeroko zakreślonego kręgu zagadnień dotyczących kultury funeralnej było okazją do refleksji zarówno nad utrwalonymi w przeszłości i tradycji, jak i nowszymi, aktualnymi świadectwami przeżywania i rozpatrywania zagadnień skupionych wokół tej sfery.

Zbliżają się święta – czas prezentów i radości, jakże inne mogą być to jednak święta dla osób, których z powodu śmierci najbliższych czeka jedynie puste miejsce przy stole.

  Dialog z tradycją. Funeralnie na Uniwersytecie Pedagogicznym (Kronika TVP3 Kraków)