W dniu 8 grudnia 2016 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym odbędzie się posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych (KRUP).

W obradach weźmie udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Teresa Czerwińska.

Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych obradować będzie m.in. w sprawie zmiany algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz o problemach kształcenia nauczycieli w kontekście reformy edukacji.